El discernimiento esencial

CICLO DE CONFERENCIAS: La meta es el camino

El discernimiento esencial

La presión de las cosas externas a nosotros nos deja muy escaso margen de libertad. Y muchas veces, haciendo uso de esa libertad, generamos situaciones que cierran aún más el margen de libre albedrío. Saber si lo que voy a hacer es un acto consciente y soberano, y no una imposición sutil del entorno sobre mí es básico para comenzar la reconquista de la verdadera autonomía interior.

Fecha: martes, 24 de octubre de 2017, a las 20:00 h.

Lugar: Centro Rosacruz Áurea en Barcelona

Observaciones: entrada libre, aforo limitado

CICLE DE CONFERÈNCIES: La meta és el camí

El discerniment essencial

La pressió de les coses externes a nosaltres ens deixa un molt reduït marge de llibertat. I moltes vegades, fent ús d’aquesta llibertat, generem situacions que tanquen encara més el marge de lliure albir. Saber si el que vaig a fer és un acte conscient i sobirà, i no una imposició subtil de l’entorn sobre mi, és bàsic per començar la reconquesta de la veritable autonomia interior.

Data: dimarts, 24 de octubre 2017 , a les 20:00 h.

Lloc: Centre Rosacreu Àuria en Barcelona

Observacions: entrada lliure, aforament limitat


Fecha: 24/10/2017
Hora: 20:00 - 21:30
Lugar: Sede de Barcelona