El lenguaje mágico

CICLO DE CONFERENCIAS: El símbolo, un lenguaje universal

El lenguaje mágico

El ser humano tiene la capacidad de percibir lo que es y está fuera de su entendimiento, pero para poderlo interpretar y comunicar, requiere de un lenguaje y de procesos distintos a los empleados comúnmente: este lenguaje es la Simbología.

Fecha: martes, 5 de abril de 2016, a las 20:00 h.

Lugar: Centro Rosacruz Áurea en Barcelona

Observaciones: entrada libre, aforo limitado

simbolo02CICLE DE CONFERÈNCIES: El símbol, un llenguatge universal

El llenguatge màgic

L’ésser humà té la capacitat de percebre el que és i està fora del seu enteniment, però per poder-ho interpretar i comunicar equereix d’un llenguatge i de processos diferents als emprats habitualment: aquest és el llenguatge dels símbols.

Data: dimarts, 5 de abril de 2016, a les 20:00 h.

Lloc: Centre Rosacreu Àuria en Barcelona

Observacions: entrada lliure, aforament limitat


Fecha: 05/04/2016
Hora: 20:00 - 21:30
Lugar: Sede de Barcelona