Zaratustra, Buda, Pitágoras, Platón: el Alma Inmortal en el Plan Divino

CICLO DE CONFERENCIAS: Los Grandes Iniciados

Zaratustra, Buda, Pitágoras, Platón: el Alma Inmortal en el Plan Divino

Zaratustra, Buda, Pitágoras y Platón aportaron, a través de sus enseñanzas y su ejemplo de vida, un hilo de oro que permitía el desarrollo del alma y su unión con el espíritu. Sus enseñanzas se convirtieron así en la clara muestra de un camino que puede ser recorrido por todos los seres humanos.

Fecha: martes, 16 de febrerode 2016, a las 20:00 h.

Lugar: Centro Rosacruz Áurea en Barcelona

Observaciones: entrada libre, aforo limitado

Zaratustra3CICLE DE CONFERÈNCIES: Els Grans Iniciats

Zaratustra, Buda, Pitàgores, Plató: l’Ànima Immortal en el Pla Diví

Zaratustra, Buda, Pitàgores i Plató van aportar, a través dels seus ensenyaments i del seu exemple de vida, un fil d’or que permetia el desenvolupament de l’ànima i la seva unió amb l’esperit. Els seus ensenyaments es van convertir així en la clara mostra d’un camí que pot ser recorregut per tots els éssers humans.

Data: dimarts, 16 de febrer de 2015, a les 20:00 h.

Lloc: Centre Rosacreu Àuria en Barcelona

Observacions: entrada lliure, aforament limitat


Fecha: 16/02/2016
Hora: 20:00 - 21:30
Lugar: Sede de Barcelona